How to pronounce xingjian in English

How do you pronounce xingjian in English? Pronunciation of xingjian in English, a free online English pronunciation dictionary.