How to pronounce putsa in English

How do you pronounce putsa in English? Pronunciation of putsa in English, a free online English pronunciation dictionary.