How to pronounce inwerken in Dutch

How do you pronounce inwerken in Dutch? Pronunciation of inwerken in Dutch, a free online pronouncing dictionary Dutch dictionary.