How to pronounce beheersen in Dutch

How do you pronounce beheersen in Dutch? Pronunciation of beheersen in Dutch, a free online pronouncing dictionary Dutch dictionary.